Op Bezoek

Op donderdag 30 juni brachten de peuters van “Jip en Janneke”
van Hoera Grathem met hun leiding” onder het thema “winkel”
een bezoek aan onze zaak.

Onderstaande foto’s via Frans Daemen, bewijzen
een super geslaagde dag , gezien de belangstelling van de peuters.